Chính sách bảo mật

CHÍNH SÁCH BẢO MẬT

 

I. MỤC ĐÍCH THU THẬP THÔNG TIN CÁ NHÂN

Chúng tôi thu thập thông tin từ đâu?
Khi khách hàng đặt phòng khách sạn, chúng tôi yêu cầu tên, địa chỉ, quốc tịch, số điện thoại và địa chỉ email. Chúng tôi sử dụng các thông tin này để tiến hành và thực hiện yêu cầu đặt phòng của khách hàng, nhận thanh toán cho các giao dịch thanh toán trực tuyến.

Từ các tương tác hoặc các công nghệ thu thập dữ liệu tự động thu thập thông tin bao gồm địa chỉ IP, URL giới thiệu, hệ điều hành, trình duyệt tin điện tử và bất kỳ thông tin nào khác được ghi tự động từ kết nối:

 • Cookie, flash cookie, thẻ pixel, tin điện tử beacons, hoặc các công nghệ theo dõi khác.
 • Cookie, plug-in hoặc trình kết nối mạng xã hội của bên thứ ba.
 • Bất kỳ công nghệ nào có khả năng theo dõi hoạt động cá nhân trên các thiết bị hoặc trang tin điện tử.
 • Thông tin vị trí hoặc siêu dữ liệu khác được cung cấp bởi một thiết bị.
 • Từ các bên thứ ba khác: 
  • Từ các nhà cung cấp, bên cung cấp dịch vụ, đối tác, bên liên kết và các bên thứ ba có liên quan đến hoạt động kinh doanh của MERPERLE.
  • Từ các bên thứ ba có quan hệ với Quý Khách như NLQ, người sử dụng lao động, bên bảo lãnh, bên cung cấp biện pháp bảo đảm.
  • Từ các nền tảng mạng xã hội (google, BHXH, MST, Facebook, Zalo…) mà Quý khách đã cập nhật.

Chúng tôi thu thập những thông tin gì?

 • Họ và tên Khách hàng
 • Thông tin liên lạc bao gồm địa chỉ, email và số điện thoại
 • Quốc tịch
 • Các thông tin khác liên quan tới khảo sát khách hàng và/hoặc các ưu đãi của chúng tôi

II. PHẠM VI SỬ DỤNG THÔNG TIN

Chúng tôi sử dụng và bảo vệ thông tin cá nhân của khách hàng như thế nào

Chúng tôi sử dụng thông tin của khách hàng vào các mục đích sau:

 • Xác nhận yêu cầu đặt phòng, dịch vụ
 • Xác nhận cho giao dịch có tiến hành thanh toán trực tuyến
 • Mời khách hàng tham gia khảo sát về độ hài lòng đối với chúng tôi
 • Gửi cho khách hàng email về các sản phẩm mới, ưu đãi đặt biệt và khuyến mãi và khách hàng có thể quan tâm
 • Phản hồi các yêu cầu hoặc thắc mắc của khách hàng

 Chúng tôi sử dụng các công cụ giúp thu thập thông tin như thế nào?
Chúng tôi lưu cookies lượt trong suốt thời gian bạn sử dụng trang web và cookies thường trực cho những lần truy cập lặp lại để thực hiện hai chức năng chính:

 • Để cung cấp cho bạn những trải nghiệm cá nhân trên trang web
 • Để sử dụng cho phân tích nghiên cứu để giúp bạn tương tác tốt hơn và nhanh hơn.

III. THỜI GIAN LƯU TRỮ THÔNG TIN

Lưu trữ nội bộ không có thời hạn ngoại trừ trường hợp khách hàng gửi có yêu cầu hủy bỏ tới cho Ban quản trị hoặc Công ty giải thể hoặc bị phá sản.

IV. ĐỐI TƯỢNG TIẾP CẬN THÔNG TIN

Những người hoặc tổ chức có thể được tiếp cận với thông tin cá nhân của người tiêu dùng

Chúng tôi không bán, cho thuê hoặc chia sẻ thông tin của khách hàng với bất kì bên thứ ba nào khi không có sự cho phép của khách hàng, ngoại trừ đối với các trường hợp đặc biệt như được yêu cầu bởi luật pháp hoặc để bảo vệ sự an toàn của các khách hàng khác, nhân viên, cộng đồng hoặc tài sản của chúng tôi.

Khách hàng đồng ý rằng, trong trường hợp cần thiết, các cơ quan/ tổ chức/cá nhân sau có quyền được tiếp cận và thu thập các thông tin cá nhân của mình, bao gồm:

 • Ban quản trị;
 • Khách sạn cung cấp dịch vụ lưu trú và du lịch
 • Bên thứ ba có dịch vụ tích hợp với Website merperle.vn: cổng thanh toán, đơn vị phát triển website
 • Công ty tổ chức sự kiện và nhà tài trợ
 • Cơ quan nhà nước có thẩm quyền trong trường hợp có yêu cầu theo quy định tại quy chế hoạt động
 • Công ty nghiên cứu thị trường
 • Cố vấn tài chính, pháp lý và Công ty kiểm toán
 • Bên khiếu nại chứng minh được hành vi vi phạm của Người Tiêu Dùng
 • Theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền

 V. ĐỊA CHỈ CỦA ĐƠN VỊ THU THẬP VÀ QUẢN LÝ THÔNG TIN:

 • Công ty/Tổ chức: [MERPERLE DALAT HOTEL]/ CN CÔNG TY CP KHẢI VY
 • Địa chỉ: 01 Hùng Vương, P.10, Tp. Đà Lạt, Lâm Đồng
 • Tel: 0263.3553.789
 • Email: sales@merperle.vn/
 • Hotline: 0909693569

VI. PHƯƠNG TIỆN VÀ CÔNG CỤ ĐỂ NGƯỜI TIÊU DÙNG TIẾP CẬN VÀ CHỈNH SỬA DỮ LIỆU THÔNG TIN CÁ NHÂN CỦA MÌNH

Cơ chế website của chúng tôi hoạt động không có bước khởi tạo tài khoản riêng cho người dùng, chỉ có sử dụng thông tin người dùng để xác nhận thông tin đặt dịch vụ.

Người Tiêu Dùng có quyền gửi khiếu nại về việc lộ thông tin cá nhân của mình cho bên thứ 3 đến Ban quản trị. Khi tiếp nhận những phản hồi này, chúng tôi sẽ xác nhận lại thông tin, có trách nhiệm trả lời lý do và hướng khắc phục việc bảo mật lại thông tin.

Các hình thức tiếp nhận thông tin khiếu nại của Người Tiêu Dùng:

 1. qua email: gm.mdh@merperle.vn;
 2. điện thoại 0263.3553.789

VII. CƠ CHẾ TIẾP NHẬN VÀ GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI LIÊN QUAN ĐẾN VIỆC THÔNG TIN CỦA NGƯỜI TIÊU DÙNG

Khi phát hiện thông tin cá nhân của mình bị sử dụng sai mục đích hoặc phạm vi, khách hàng vui lòng gửi email khiếu nại đến: web.dalat@merperle.vn hoặc gọi điện thoại tới số (0263). để khiếu nại và cung cấp chứng cứ liên quan tới vụ việc cho Ban quản trị. Ban quản trị cam kết sẽ phản hồi ngay lập tức hoặc muộn nhất là trong vòng 48 giờ làm việc kể từ thời điệm nhận được khiếu nại.

VIII. CAM KẾT BẢO MẬT THÔNG TIN CÁ NHÂN CỦA NGƯỜI TIÊU DÙNG

Chúng tôi cam kết bảo vệ sự riêng tư và các thông tin cá nhân của khách hàng. Chúng tôi đã thực hiện các quy trình an ninh hành chính, kỹ thuật và thực tế phù hợp để bảo vệ các thông tin cá nhân mà khách hàng cung cấp cho chúng tôi. Ví dụ, chỉ những nhân viên- bộ phận được cho phép mới được phép truy cập vào thông tin cá nhân, và họ chỉ có thể thực hiện việc đó cho các chức năng công việc được phép.

IX. CÁC QUY ĐỊNH KHÁC

Liên kết với các website khác
Xin lưu ý rằng website của chúng tôi liên kết với các website khác và chính sách bảo mật của các website này có thể khác với chúng tôi. Chúng tôi khuyến cáo khách hàng nên kiểm tra chính sách bảo mật của các website này trước khi cung cấp bất kỳ thông tin cá nhân nào. Trong bất kỳ trường hợp nào, xin lưu ý rằng các website này không chia sẻ thông tin của khách hàng với chúng tôi.

Thay đổi chính sách & điều khoản điều kiện
Chúng tôi có toàn quyền thay đổi, chỉnh sửa hoặc bổ sung các chính sách này vào bất kỳ lúc nào để đáp ứng sự thay đổi của môi trường pháp lý, yêu cầu kinh doanh, hoặc đáp ứng nhu cầu của khách hàng hoặc khách sạn của chúng tôi mà không cần phải thông báo trước. Cập nhật lần cuối vào ngày 6 tháng 07 năm 2023.

THÔNG BÁO VỀ XỬ LÝ DỮ LIỆU CÁ NHÂN CỦA MERPERLE 2023

(*) Tuân thủ theo Nghị định 13/2023/NĐ-CP về việc Bảo vệ dữ liệu cá nhân

1. ĐIỀU KHOẢN CHUNG

 • Thông báo này quy định việc công ty chúng tôi – MERPERLE xử lý dữ liệu cá nhân của Quý Khách, và:
  • Người có liên quan của Quý Khách do quy định pháp luật yêu cầu phải thu thập (“NLQ”); 
  • Bên thứ ba khác theo quy định của chúng tôi theo từng thời kỳ: người phụ thuộc, vợ/chồng, con, cha/mẹ, người được ủy quyền, người liên hệ trong trường hợp khẩn cấp, cá nhân khác (“Bên thứ ba”).
   Bằng việc cung cấp dữ liệu cá nhân của NLQ và/hoặc Bên thứ ba cho MERPERLE, Quý Khách cam đoan và bảo đảm rằng: (i) Quý Khách đã có được sự đồng ý của NLQ và/hoặc Bên thứ ba đó cho việc xử lý dữ liệu cá nhân theo các điều khoản điều kiện được nêu tại Thông báo này, (ii) Quý Khách chịu hoàn toàn trách nhiệm về việc chúng tôi xử lý dữ liệu cá nhân của NLQ và Bên thứ ba mà Quý Khách cung cấp cho chúng tôi.
 • Trong phạm vi xử lý dữ liệu cá nhân theo Thông báo này, MERPERLE là bên kiểm soát và/hoặc là bên kiểm soát và bên xử lý dữ liệu cá nhân. 
 • Xử lý dữ liệu cá nhân là một hoặc nhiều hoạt động tác động tới dữ liệu cá nhân, như: thu thập, ghi, phân tích, xác nhận, lưu trữ, chỉnh sửa, công khai, kết hợp, truy cập, truy xuất, thu hồi, mã hóa, giải mã, sao chép, chia sẻ, truyền đưa, cung cấp, chuyển giao, xóa, hủy dữ liệu cá nhân hoặc các hành động khác có liên quan.

2. LOẠI DỮ LIỆU CÁ NHÂN ĐƯỢC XỬ LÝ

 • Dữ liệu cá nhân nhóm 1: Họ, chữ đệm và tên khai sinh, tên gọi khác (nếu có); Ngày, tháng, năm sinh; Giới tính; địa chỉ liên hệ; Quốc tịch; Hình ảnh của cá nhân; Số điện thoại, số chứng minh nhân dân, số hộ chiếu, Các thông tin khác gắn liền với quý khách hoặc giúp xác định Quý Khách hàng không thuộc Dữ liệu cá nhân nhóm 2 nêu dưới đây.
 • Dữ liệu cá nhân nhóm 2:   Dữ liệu về vị trí của cá nhân được xác định qua dịch vụ định vị; Dữ liệu cá nhân khác được pháp luật quy định là đặc thù và cần có biện pháp bảo mật cần thiết.
 • Dữ liệu cá nhân nhóm 3: 
  • Dữ liệu được tạo lập/trích xuất từ hoặc liên quan đến hệ thống kỹ thuật (bao gồm thiết bị, hệ điều hành, trình duyệt, địa chỉ IP, hệ thống kỹ thuật khác) như: thông tin cài đặt ngôn ngữ, ngày và giờ kết nối với trang tin điện tử, thống kê sử dụng: ngày và giờ kết nối; dữ liệu, thông tin liên quan khác.
  • Dữ liệu được tạo lập/trích xuất liên quan đến các mối quan tâm đối với quảng cáo; dữ liệu cookie; dữ liệu clickstream; lịch sử duyệt web; phản ứng với tiếp thị trực tiếp; và lựa chọn không tham gia tiếp thị trực tiếp; dữ liệu, thông tin liên quan khác.

3. MỤC ĐÍCH XỬ LÝ DỮ LIỆU CÁ NHÂN

 • Xử lý các yêu cầu của Quý Khách giao dịch mua dịch vụ trực tuyến tại website MERPERLE gồm:
  • Cập nhật thông tin cá nhân;
  • Kiểm tra, đối chiếu với các nguồn dữ liệu liên quan;
  • Nhập liệu, kiểm tra, kiểm soát tính đầy đủ và chính xác của các dữ liệu được nhập vào hệ thống;
 • Tự động đăng ký Quý Khách vào các ứng dụng kỹ thuật số để Quý Khách sử dụng thông tin thuận tiện trong việc đặt dịch vụ
 • Thực hiện các chương trình quảng cáo, khuyến mại, ưu đãi, hỗ trợ của MerPerle. 
 • Trả lời các câu hỏi và khiếu nại của Quý khách và giải quyết tranh chấp.
 • Sử dụng, phân tích để phát triển, cung cấp, cải tiến nâng cao chất lượng các dịch vụ, sản phẩm gồm:
  • Tạo dữ liệu, báo cáo và thống kê, phản hồi cho MerPerle
  • Tiến hành nghiên cứu thị trường, khảo sát và phân tích dữ liệu liên quan đến trải nghiệm khách hàng tại MerPerle
 • Đáp ứng các yêu cầu để chúng tôi thực hiện quyền và nghĩa vụ trong việc triển khai và tuân thủ quy định pháp luật và quy định của MerPerle, gồm:
  • Thực hiện và tuân thủ với các thoả thuận, hợp đồng giữa chúng tôi với các bên khác;
  • Cung cấp cho các bên cung cấp dịch vụ cho MerPerle;
  • Cho bất kỳ mục đích nào khác được yêu cầu hoặc cho phép bởi bất kỳ luật, quy định, hướng dẫn của các cơ quan có thẩm quyền.
 • Phục vụ các mục đích khác mà MerPerle cho là phù hợp tại từng thời điểm.

4.TỔ CHỨC, CÁ NHÂN ĐƯỢC XỬ LÝ DỮ LIỆU CÁ NHÂN

 • Cán bộ nhân viên, chi nhánh/đơn vị trong hệ thống của MerPerle, công ty con/công ty liên kết của MerPerle;
 • Các công ty và/hoặc các tổ chức đóng vai trò là các bên bán, các bên cung cấp, các bên đối tác, các đại lý, các bên tư vấn, bao gồm nhưng không giới hạn: 
  • Công ty cung cấp dịch vụ để giúp MerPerle vận hành sản phẩm, vận hành trang tin điện tử, ứng dụng hoặc thiết bị, cung cấp cho quý khách các sản phẩm hoặc dịch vụ quý khách đã chọn hoặc để quản lý các hoạt động thay mặt chúng tôi, chẳng hạn như gửi bản tin hoặc khảo sát;
  • Công ty cung cấp dịch vụ hành chính, bưu chính, viễn thông, xử lý dữ liệu, công nghệ thông tin, thanh toán, nhập liệu, xác minh, quản lý hồ sơ, hỗ trợ công nghệ, an toàn thông tin, trung tâm dữ liệu, tư vấn và/hoặc các dịch vụ khác có liên quan đến, hoặc để hỗ trợ, cho việc vận hành của MerPerle;
  • Công ty cung cấp dịch vụ thanh toán và các dịch vụ có liên quan với các giao dịch thanh toán qua trang tin điện tử, ứng dụng.;
  • Tổ chức xếp hạng. 
 • Tổ chức, cá nhân khác theo quy định của pháp luật;
 • Bất kỳ bên nào mà MerPerle xét thấy là cần thiết vì mục đích xử lý dữ liệu cá nhân nêu tại Điều 3. 

 

Proceed Booking