SẢNH GOTHIC

SẢNH GOTHIC

Thông tin sảnh – Vừa, ấm cúng

Vị trí

Tầng G

Diện tích

236,25m2 - 17,5m (D) x 13,5m (R)

SỨC CHỨA

Chữ U

50 Khách

Lớp học

120 Khách

Rạp hát

180 Khách

Yến tiệc

160 Khách

Tiện nghi sảnh

Sân khấu & Bục phát biểu
Hệ thống âm thanh & ánh sáng chuyên dụng
Kết nối Internet tốc độ cao
Sắp xếp không gian sảnh theo yêu cầu
Các dịch vụ hỗ trợ doanh nghiệp
Thực đơn tiệc đa dạng

Proceed Booking