DELUXE DOUBLE

DELUXE DOUBLE

01 Giường đôi
02 Khách
32m2
Xem thêm

DELUXE TWIN

02 Giường đơn
02 Khách
32m2
Xem thêm

DELUXE TRIPLE

03 Giường đơn
03 Khách
48m2
Xem thêm

DELUXE FAMILY

01 Giường đơn & 01 Giường đôi
Tối đa 02 người lớn & 02 trẻ em dưới 12 tuổi
40m2
Xem thêm

EXECUTIVE SUITE

01 Giường đôi & Sofa bed
Tối đa 04 khách
65m2
Xem thêm

GARDEN GRAND SUITE

01 giường đôi & 01 sofa bed
Tối đa 04 khách ( 02 người lớn & 02 trẻ em dưới 12 tuổi)
121m2
Xem thêm

LUXURY GRAND SUITE

01 Giường đôi
Tối đa 04 khách
85m2
Xem thêm

President Suite

01 giường King
165m2
Xem thêm

Proceed Booking