Tag

hoinghi
Gần 1,000 đại biểu về tham dự hội nghị khoa học thường niên lão khoa tại Đà Lạt Hội nghị Khoa Học Thường Niên 2024 do Liên chi hội lão khoa Tp. Hồ Chí Minh tổ chức vào ngày 12.13.14 tháng 4 vừa qua đã khép lại thành công tại MerPerle Dalat Hotel thu hút...
Xem Thêm

Chuyên mục :

Proceed Booking