SẢNH TIỆC CƯỚI CLASSIC

SẢNH TIỆC CƯỚI CLASSIC

Vị trí

Tầng G

Diện tích

613m2 - 25m (D) x 24,5m (R)

Sức chứa

300 Khách - 500 Khách

HÌNH ẢNH TIỆC THAM KHẢO

Yêu cầu báo giá

    các sảnh TIỆC khác

      Proceed Booking