SẢNH TIỆC ROMANCE

SẢNH TIỆC ROMANCE

Vị trí

Tầng G

Diện tích

613m2 - 25m (D) x 24,5m (R)

Sức chứa

300 Khách - 500 Khách

hình ảnh tham khảo

Yêu cầu báo giá

    CÁC SẢNH TIỆC KHÁC

      Proceed Booking