SẢNH TIỆC CƯỚI GOTHIC

SẢNH TIỆC CƯỚI GOTHIC

Vị trí

Tầng G

Diện tích

236,25m2 - 17,5m (D) x 13,5m (R)

Sức chứa

150 Khách - 200 Khách

HÌNH ẢNH TIỆC THAM KHẢO

YÊU CẦU BÁO GIÁ

    CÁC SẢNH TIỆC KHÁC

      Proceed Booking